بایگانی‌ ماهانه: مارس 2018

دانلود توليد كاشي كف

دانلود توليد كاشي كف

توليد كاشي كف تعداد صفحه : 49مقدمه پس از پيروزي انقلاب شكوهمند انقلاب اسلامي ايران سياست zwnj;گذاري صنعتي دولت در جهت سياست عدم وابستگي به خارج و خودكفائي بوده، شكي نيست كه اين سياست...

دانلود توليـد مربا، ترشي و خيارشور

دانلود توليـد مربا، ترشي و خيارشور

توليـد مربا، ترشي و خيارشور تعداد صفحه : 32وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد مربا، ترشي و خيارشور با ظرفيت 620 تن در سال تيـرماه 1382...

دانلود توليــد نـان فانتـــــزي

دانلود توليــد نـان فانتـــــزي

توليــد نـان فانتـــــزي تعداد صفحه : 37وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليــد نـان فانتـــــزي با ظرفيت 750 تن در سال تيـرماه 1382 خلاصه طرح موضوع طرح...

دانلود توليــد نـان لـواش

دانلود توليــد نـان لـواش

توليــد نـان لـواش تعداد صفحه : 34وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليــد نـان لـواش با ظرفيت 300 تن در سال تيـرماه 1382 خلاصه طرح موضوع طرح...

دانلود توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي

دانلود توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي

توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي تعداد صفحه : 34وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي با ظرفيت...

دانلود توليد و بسته بندي آبليمو

دانلود توليد و بسته بندي آبليمو

توليد و بسته بندي آبليمو تعداد صفحه : 35وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد و بسته بندي آبليمو با ظرفيت توليد هشتصد تن در سال شهريور...

دانلود توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه

دانلود توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه

توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه تعداد صفحه : 30وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه با ظرفيت 800 تن در سال...

دانلود توليـد و بسته بندي نمـك يددار

دانلود توليـد و بسته بندي نمـك يددار

توليـد و بسته بندي نمـك يددار تعداد صفحه : 32وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد و بسته بندي نمـك يددار با ظرفيت چهارهزار تن در سال...

دانلود توليـد و بسته‌بندي سس مايونز

دانلود توليـد و بسته‌بندي سس مايونز

توليـد و بسته‌بندي سس مايونز تعداد صفحه : 30وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد و بسته zwnj;بندي سس مايونز با ظرفيت 171 تن در سال تيـرماه...

دانلود توليد و مونتاژ كامپيوتر

دانلود توليد و مونتاژ كامپيوتر

توليد و مونتاژ كامپيوتر تعداد صفحه : 31وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد و مونتاژ كامپيوتر با ظرفيت 250 دستگاه در سال تيـرماه 1382 خلاصه طرح...