برچسب: موضوع دانلود کارآفرینان موفق کارآفرینان موفق آف521

دانلود Howard Hughes [کارآفرين بزرگ آمريکايي]

دانلود Howard Hughes [کارآفرين بزرگ آمريکايي]

Howard Hughes [کارآفرين بزرگ آمريکايي] تعداد صفحه : 12Howard Hughes [کارآفرين بزرگ آمريکايي] بي شك هواردهيوز را مي توان ثروتمندترين مرد زمان خود ناميد ، فردي كه به عنوان يك ميليونر كارهاي بسيار عجيبي...

دانلود Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك]

دانلود Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك]

Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك] تعداد صفحه : 11Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك] ر دنياي امروز كه پر شده از اسم zwnj;ها و مارك zwnj;هاي مختلف، بسياري از ما از وسايلي استفاده مي zwnj;كنيم...

دانلود Steve Jobs [كارآفرين بزرگ صنعت كامپيوتر]

دانلود Steve Jobs [كارآفرين بزرگ صنعت كامپيوتر]

Steve Jobs [كارآفرين بزرگ صنعت كامپيوتر] تعداد صفحه : 9Steve Jobs [كارآفرين بزرگ صنعت كامپيوتر] laquo;استيون پل raquo; كودك يتيمي بود كه laquo;پل raquo; و laquo;كلارا جابز raquo; در ايالت كاليفرنيا سرپرستي او را...

دانلود پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت]

دانلود پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت]

پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت] تعداد صفحه : 9پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت] laquo;Paul G. Allen raquo; كه در 21 ژانويه 1953 در laquo;Seattle raquo; به دنيا آمده است، امروزه...

دانلود پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت]

دانلود پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت]

پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت] تعداد صفحه : 9پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت] laquo;Paul G. Allen raquo; كه در 21 ژانويه 1953 در laquo;Seattle raquo; به دنيا آمده است، امروزه...

دانلود مایكل فررو [كارآفريني از راه صبحانه!!]

دانلود مایكل فررو [كارآفريني از راه صبحانه!!]

مایكل فررو [كارآفريني از راه صبحانه!!] تعداد صفحه : 7مایكل فررو [كارآفريني از راه صبحانه!!] یلی از پدر و مادرها از اینكه فرزندانشان علاقه zwnj;ای به خوردن صبحانه ندارند، گله zwnj;مند هستند و خیلی...

دانلود Howard Hughes [کارآفرين بزرگ آمريکايي]

دانلود Howard Hughes [کارآفرين بزرگ آمريکايي]

Howard Hughes [کارآفرين بزرگ آمريکايي] تعداد صفحه : 12Howard Hughes [کارآفرين بزرگ آمريکايي] بي شك هواردهيوز را مي توان ثروتمندترين مرد زمان خود ناميد ، فردي كه به عنوان يك ميليونر كارهاي بسيار عجيبي...

دانلود Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك]

دانلود Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك]

Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك] تعداد صفحه : 11Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك] ر دنياي امروز كه پر شده از اسم zwnj;ها و مارك zwnj;هاي مختلف، بسياري از ما از وسايلي استفاده مي zwnj;كنيم...

دانلود پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت]

دانلود پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت]

پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت] تعداد صفحه : 9پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت] laquo;Paul G. Allen raquo; كه در 21 ژانويه 1953 در laquo;Seattle raquo; به دنيا آمده است، امروزه...