برچسب: نسخه چاپی

دانلود Steve Jobs [كارآفرين بزرگ صنعت كامپيوتر]

دانلود Steve Jobs [كارآفرين بزرگ صنعت كامپيوتر]

Steve Jobs [كارآفرين بزرگ صنعت كامپيوتر] تعداد صفحه : 9Steve Jobs [كارآفرين بزرگ صنعت كامپيوتر] laquo;استيون پل raquo; كودك يتيمي بود كه laquo;پل raquo; و laquo;كلارا جابز raquo; در ايالت كاليفرنيا سرپرستي او را...

دانلود مايكل دل [كارآفرين صنعت كامپيوترهاي خانگي]

دانلود مايكل دل [كارآفرين صنعت كامپيوترهاي خانگي]

مايكل دل [كارآفرين صنعت كامپيوترهاي خانگي] تعداد صفحه : 7مايكل دل [كارآفرين صنعت كامپيوترهاي خانگي] جوان ترين مدير سال 1992 ، مدير شايسته سال 1995 ، مدير سومين كمپاني برتر سال 2000 ، مردسال...

دانلود Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك]

دانلود Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك]

Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك] تعداد صفحه : 11Kenneth Cole [كارآفرين صنعت پوشاك] ر دنياي امروز كه پر شده از اسم zwnj;ها و مارك zwnj;هاي مختلف، بسياري از ما از وسايلي استفاده مي zwnj;كنيم...

دانلود پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت]

دانلود پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت]

پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت] تعداد صفحه : 9پل آلن [ميلياردر مخترع و مديرعامل مايكروسافت] laquo;Paul G. Allen raquo; كه در 21 ژانويه 1953 در laquo;Seattle raquo; به دنيا آمده است، امروزه...